เทศบาลตำบลเวียง หมู่2 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841 10 โทรศัพท์ : 077-431517 โทรสาร : 077-431517

นายสุธน บุญทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

080-4525291

นางสำรวย วงค์สมัน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

094-8719863

  • วิสัยทัศน์

    ยึดมั่นประโยชน์สาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน

ข่าวสารชาวทต.เวียง

กิจกรรมชาวทต.เวียง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เสน่ห์วัดไทย | วัดพระธาตุไชยา มรดกศรีวิชัย ประทับกลางใจคน
17 พฤศจิกายน 2566

พี่น้อง ทต.เวียง เราดูแล

5
หมู่
3,755
ประชากร
31
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลเวียง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.