เทศบาลตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียง

หมู่2 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ : 077-431517 โทรสาร : 077-431517
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05840609@dla.go.th