Username :
Password :
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวักวชิราราม หมู่ที่ 2ด้วยจวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
   
 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง_220722_163237.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 16:28 ผู้เขียนโดย admin01