Username :
Password :
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
   
 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย_220722_091753.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 09:11 ผู้เขียนโดย admin01