Username :
Password :
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ🛎🛎 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
   
 

 

 ประกาศ🛎🛎
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14:39 ผู้เขียนโดย admin01