Username :
Password :
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
   
 

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่สอร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำประมง โดยก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสาร 4_220422_132124.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2565 เวลา 13:19 ผู้เขียนโดย admin01