Username :
Password :
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อวัว หมู่ที่ 5
   
 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลเวียง บ่อวัว_220322_173208.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 ผู้เขียนโดย admin01