ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
www.weang.go.th © 2022